Những quy định về miễn, giảm thuế của người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai

Công văn 3632/TCT-CS

V/v chính sách thuế

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 125/CT-TTra1 ngày 16/01/2014 của Cục thuế tỉnh Thái Bình báo cáo về việc thanh tra xác định hồ sơ miễn, giảm thuế đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen bị thiệt hại do thiên tai. Sau khi trao đổi, thảo luận trong nội bộ Tổng cục Thuế, lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Cục Tài chính doanh nghiệp), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định: “Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế.

Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có)”.

Tại Điều 39 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011, Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định: Cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ ra quyết định miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất… cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế.

Liên quan đến việc xem xét miễn, giảm thuế của người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai (cơn bão số 8 năm 2012) của Cục thuế tỉnh Thái Bình, Tổng cục Thuế đã có công văn số 307/TCT-KK ngày 22/01/2013, Thông báo số 226/TB-TCT ngày 29/8/2013 về thủ tục, hồ sơ miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngày 10/10/2013, Tổng cục Thuế đã tổ chức cuộc họp giữa các đơn vị trong Tổng cục và Cục thuế tỉnh Thái Bình; sau đó đã có Thông báo số 228/TB-TCT ngày 11/10/2013, công văn số 3811/TCT-CS ngày 12/11/2013 về vấn đề này.

Đồng thời, căn cứ các quy định hiện hành, ngày 21/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 6642/BTC-CST hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị tổn thất, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan; trong đó tại điểm 7 của công văn số 6642/BTC-CST có nêu về việc giảm thuế TTĐB.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính và tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế căn cứ tình hình thực tế của Công ty Hương Sen để xác định số thuế TTĐB được giảm theo nguyên tắc nêu tại điểm 7 của công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 đã gửi Cục thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện

Chúc các bạn thành công.

? Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia

? Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

? VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

? Hotline: 024.7300.9007

✉ Email: [email protected]

? Website: kiemtoan.club ? www.congtyketoan.vn