Hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế TTĐB đối với dầu khí

Công văn số 1587/TCT-CS V/v kê khai, nộp thuế TTĐB

Kính gửi: Công ty cổ phần Dầu khí MeKong.
(Tầng 6-7, số 8 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1832/DKMK-TCKT ngày 07/10/2013 của CTCP Dầu khí MeKong về:

Việc kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của BTC hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế TTĐB:

“6. Nap-ta (naphtha); condensate; chế phẩm tái hợp (reformade component); và các chế phẩm khác dùng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm (trừ sản xuất xăng) do cơ sở sản xuất sản phẩm trực tiếp nhập khẩu;

Nap-ta (naphtha); condensate; chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác do cơ sở sản xuất ra nap-ta (naphtha); condensate; chế phẩm tái hợp (reformade component); và các chế phẩm khác trực tiếp bán ra cho cơ sở sản xuất khác để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm (trừ sản xuất xăng).

….

Riêng đối với trường hợp cơ sở sản xuất nhập khẩu hoặc mua trực tiếp từ các nhà sản xuất trong nước nap-ta (naphtha), condensate, chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để làm nguyên liệu sản xuất đồng thời ra xăng, dầu và các dung môi hóa dầu thì các cơ sở sản xuất xăng, dầu thực hiện nộp, trả thuế TTĐB khi mua nguyên liệu, số thuế TTĐB mà cơ sở sản xuất đã nộp hoặc đã trả được khấu trừ theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này.”

Tại Điều 8 Thông tư số 05/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về khấu trừ thuế TTĐB: “Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

Trường hợp người nộp thuế sản xuất đồng thời ra xăng, dầu và các dung môi hóa dầu bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.”

Tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 05/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về hoàn thuế TTĐB. “4. Hoàn thuế TTĐB trong các trường hợp:

a) Hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

b) Hoàn thuế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

c) Hoàn thuế trong trường hợp có số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp lớn hơn số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo quy định.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Dầu khí MeKong mua condensate, naphtha để sản xuất sản phẩm từ cơ sở sản xuất naphtha, condensate thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB theo quy định nhưng không sản xuất mà tiêu thụ (bán ra) trong nước thì Công ty cổ phần Dầu khí MeKong phải kê khai, nộp thuế TTĐB đối với condensate, naphtha khi bán ra.

Công ty cổ phần Dầu khí MeKong không phải là đơn vị trực tiếp sản xuất ra condensate, naphtha nên về nguyên tắc đơn vị mua lại condensate, naphtha từ Công ty cổ phần Dầu khí MeKong không được khấu trừ thuế TTĐB.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Dầu khí MeKong được biết và thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club