Vướng mắc trong việc xác định giá tính thuế tài nguyên nước

Công văn số 1665/TCT-KK

V/v xác định giá tính thuế tài nguyên nước

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 115/CT-THNVDT ngày 28/02/2014 của Cục Thuế tỉnh Sơn La:

Về việc xin ý kiến xử lý tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định giá tính thuế tài nguyên.

Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên:

“…

Việc xây dựng giá tính thuế tài nguyên phải đảm bảo phù hợp với hàm lượng; chất lượng; sản lượng của loại tài nguyên; tỷ lệ thu hồi tài nguyên; giá tài nguyên bán ra trên thị trường địa phương có tài nguyên khai thác và tham khảo thêm giá bán tài nguyên trên thị trường của địa phương lân cận.

Khi giá bán của loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên thì phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên.

Sở Tài chính tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát tình hình về giá bán tài nguyên trên thị trường địa phương và lập phương án điều chỉnh giá tính thuế trình UBND cấp tỉnh quyết định và báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Cục Thuế thấy giá tính thuế tài nguyên nước, thiên nhiên do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành chưa phù hợp với giá bán tài nguyên nước trên địa bàn của địa phương và thị trường lân cận hoặc trường hợp có biến động tăng giảm 20% trở lên thì đề nghị Cục Thuế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định lại giá tính thuế tài nguyên trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế biết, thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: