Miễn tiền thuê đất, thuê mặt bằng khi đầu tư tại địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn

Công văn số 802/TCT-CS ngày 13/03/2014

 V/v Chính sách miễn tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời Công văn số 763/CT-QLĐ ngày 12/08/2013 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về Chính sách miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm 54, phụ lục II Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định:

“54. Kiên Giang: Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh”

– Tại khoản 1 và khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư.

…4. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”.

– Tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP như sau:

…10. Sửa đổi khoản 4 Điều 14 như sau:

“4. Kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cụ thể như sau:

c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ gửi kèm, trường hợp Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Quốc Đô được Nhà nước cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất trồng lúa (đầu tư trang tại trồng lúa) theo Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 24/4/2012. Công ty đã ký Hợp đồng thuê đất số 65/HĐTĐ ngày 15/10/2012, thời gian tính tiền thuê đất từ ngày 24/4/2012.

Nếu dự án của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Quốc Đô đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và khoản 10 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang rà soát lại hồ sơ miễn tiền thuê đất của Công ty TNHH Chiêu Dương, nếu công ty TNHH Chiêu Dương đã thuê đất nhưng không quản lý sử dụng và không có điều kiện sản xuất (công ty không thực hiện dự án) thì đề nghị Cục Thuế truy thu số tiền thuê đất mà công ty TNHH Chiêu Dương đã được miễn tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

Chúc các bạn thành công.

? Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia

? Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

? VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

? Hotline: 024.7300.9007

✉ Email: [email protected]

? Website: kiemtoan.club ? www.congtyketoan.vn