Miễn nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà do di dời khỏi vùng thiên tai

Công văn số: 4100/TCT-CS

Tiền sử dụng đất

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

 

 

Trả lời công văn số 2200/CT-THNVDT ngày 13/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên vướng mắc về miễn tiền sử dụng đất theo Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 13, Khoản 1 Điều 15, Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất

3. Người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền sử dụng đất khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời (nơi đi)”;

“Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

1. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất gồm:

1.1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm;

1.2. Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực), cụ thể:

…đ) Đối với đất xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển tại nơi phải di dời”.

Điều 17- Xử lý chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh khi Thông tư có hiệu lực thi hành

…3. Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền SD đất của hộ gia đình, cá nhân đã nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục xử lý theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ”.

– Tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền SD đất quy định:

<< 6. Sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 8; khoản 9 vào Điều 12 về miễn tiền SD đất như sau:

…đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai >> .

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà ở do di dời khỏi nơi ngập lụt (vùng thiên tai) trước ngày 1/7/2014 thuộc diện được miễn nộp tiền SD đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở theo quy định tại Nghị định số 120/2010/CP (nêu trên).

Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất từ ngày 1/7/2014 trở đi thì người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền SD đất khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời (nơi đi) theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ; Trường hợp này người SD đất phải làm hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền SD đất gửi tới cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

 

Chúc các bạn thành công.

? Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia

? Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

? VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

? Hotline: 024.7300.9007

✉ Email: [email protected]

? Website: kiemtoan.club ? www.congtyketoan.vn