Hướng dẫn về chính sách ưu đãi đầu tư về miễn tiền thuê đất

Công văn số: 5931/TCT-CS
V/v lĩnh vực ưu đãi đầu tư

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 198/.CT-QLĐ ngày 11/09/2014 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về chính sách ưu đãi đầu tư về miễn tiền thuê đất.

Để có căn cứ xét miễn giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy chế biến Condansate tại Khu công nghiệp Hưng phú II thuộc phường Phú Thứ; quận Cái Răng thành phố Cần Thơ. Ngày 14/11/2014, Tổng cục Thuế có Công văn số 5046/TCT-CS gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho ý kiến về việc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy chế biến Condansate có được áp dụng là danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điểm 7, Mục I, Phần B, Phụ lục A danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ hay không?

Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Thuế vẫn chưa nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho ý kiến về nội dung Tổng cục Thuế đã nếu tại Công văn số 5046/TCT-CS nêu trên.

Ý kiến xin gửi về Tổng cục Thuế (Tổng cục Thuế – 123 Lò Đúc, Hà Nội) trước ngày 8/1/2015

Cảm ơn sự phối hợp công tác của quý cơ quan.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club