Hướng dẫn về đối tượng áp dụng tính thuế nhà thầu

Công văn số: 3846/TCT-CS
V/v chính sách thuế nhà thầu

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam
(Địa chỉ: Lô số IN1-4A, IN1-4B, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng)

 

 

Trả lời công văn số NPV-OD-14-115 ngày 21/07/2014 của Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam về chính sách thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư:

“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms).”

Tại khoản 2a Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh thương mại:

cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng DDP; DAT; DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms) là 1 %.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty nước ngoài ký hợp đồng với Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam để cung cấp hàng hóa cho Công ty theo điều khoản giao hàng DDU, nếu chỉ bao gồm dịch vụ vận chuyển đến địa điểm giao hàng mà không kèm theo các dịch vụ khác (như lắp đặt, chạy thử, bảo dưỡng…) tại Việt Nam thì áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 1% trên toàn bộ giá trị hợp đồng đối với cả hai trường hợp có tách riêng hoặc không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

Bài viết cùng chủ đề: