Hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu liên quan đến bán hàng tại kho ngoại quan

Công văn số: 5722/TCT-CS
V/v chính sách thuế nhà thầu

Kính gửi: Công ty TNHH Logistics Shibusawa Việt Nam
(Địa chỉ: Số 40, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số 038/SLV.2014/CV-AC ngày 10/11/2014 của Công ty TNHH Logistics Shibusawa Việt Nam về chính sách thuế nhà thầu liên quan đến bán hàng tại kho ngoại quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư:

“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.”

Tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng không áp dụng của Thông tư:

“5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.”

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Công ty Shibuwasa VN thì trường hợp Công ty Senko Sangyo Co.Ltd là tổ chức nước ngoài thực hiện nhập hàng hóa từ nước ngoài về lưu tại kho ngoại quan để bán trực tiếp cho khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam nằm trong khu phi thuế quan thì Công ty Senko Sangyo Co.Ltd đã thực hiện hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa tại thị trường Việt Nam nên Công ty Senko Sangyo Co.Ltd thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Tại điểm 4 công hàm số 116/BTC-CST ngày 10/7/2014 của Bộ Tài chính gửi Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã đề cập đến trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa trong kho ngoại quan, cảng nội địa… thuộc lãnh thổ Việt Nam tạo thành cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam – Khái niệm cơ sở thường trú được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật về thuế TNDN và Hiệp định thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Logistics Shibusawa Việt Nam biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: