Vướng mắc về thông tin ghi trên giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy

Công văn số 4202/TCT-CS
V/v  thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe máy

 

 

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2051/C67-P4 ngày 23/06/2014 của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – Đường sắt phản ánh một số vướng mắc về chứng từ nộp lệ phí trước bạ và Biên lai thu lệ phí đăng ký xe, trong đó có liên quan đến nội dung thông tin ghi trên giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – Đường sắt, hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế – Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại; Và quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước thì các mẫu chứng từ thu ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Thông tư bao gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN và Biên lai thu tiền phí, lệ phí không có mệnh giá được quy định thống nhất, đã quy định ghi nội dung khoản nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đối với khoản thu lệ phí trước bạ thì các văn bản nêu trên chưa quy định cụ thể nội dung phải ghi rõ lệ phí trước bạ ôtô hay xe máy, nhãn hiệu, loại xe, số khung, số máy, không có ký hiệu bảo mật nên có thể bị lợi dụng gian lận về giá trị xe hay làm giả chứng từ về lệ phí trước bạ gây thất thu ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế đã tiến hành khảo sát tại cơ quan thuế một số địa phương. Thực tế, trên Biên lai thu lệ phí trước bạ do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế đã có ghi rõ tên người nộp, loại xe, số khung, số máy. Nhưng đối với chứng từ nộp là Giấy nộp tiền vào NSNN do Kho Bạc cấp cho người nộp thuế thì ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã có ghi đầy đủ các thông tin nêu trên vào Giấy nộp tiền, còn lại hầu hết đều chưa ghi rõ lệ phí trước bạ ôtô hay xe máy (thường ghi chung là lệ phí trước bạ ôtô, xe máy), nhãn hiệu, loại xe, số khung, số máy, không có ký hiệu bảo mật hay không quy định cụ thể dấu đóng ở đâu nên có thể bị lợi dụng gian lận về giá trị xe hay làm giả chứng từ về lệ phí trước bạ gây thất thu ngân sách nhà nước theo phản ánh của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – Đường sắt.

Để tránh thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế phát sinh, Tổng cục Thuế đề nghị Kho Bạc Nhà nước nghiên cứu kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – Đường sắt về bổ sung nội dung thông tin ghi trên Giấy nộp tiền vào NSNN của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy (bản photocopy công văn số 2051/C67-P4 ngày 23/06/2014 của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – Đường sắt đính kèm), khảo sát thực tế, hướng dẫn thực hiện đảm bảo quản lý chặt chẽ thu lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cục.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.