Quy định nộp lệ phí trước bạ và biên lai thu lệ phí đăng ký xe

Công văn số 4201/TCT-CS
V/v chứng từ nộp lệ phí trước bạ và Biên lai thu lệ phí đăng ký xe

 

 

Kính gửi: Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – Đường sắt

 

Trả lời Công văn số 2051/C67-P4 ngày 23/06/2014 của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – Đường sắt về chứng từ nộp lệ phí trước bạ và Biên lai thu lệ phí đăng ký xe, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về kinh phí mua và in Biên lai thu lệ phí đăng ký xe:

– Tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định: “Số tiền lệ phí thu được theo quy định tại Thông tư này, tùy theo số thu nhiều hay ít mà định kỳ hàng ngày hoặc một tuần một lần”. Cơ quan Công an phải gửi vào tài khoản “tạm giữ tiền phí, lệ phí” mở tại Kho bạc nhà nước nơi đóng trụ sở chính. Toàn bộ số tiền lệ phí thu được, cơ quan thu lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Các khoản chi phí liên quan đến công tác cấp đăng ký xe và thu lệ phí được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.”

Căn cứ quy định nêu trên thì tại Thông tư số 127/2013/TT-BTC đã quy định các khoản chi phí liên quan đến công tác cấp đăng ký xe và thu lệ phí (bao gồm cả chi phí mua hoặc in ấn phát hành Biên lai thu lệ phí) được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm. Do đó, cơ quan Thuế không được bố trí kinh phí in Biên lai thu lệ phí không có mệnh giá để cấp phát không thu tiền. Đề nghị Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ – Đường sắt hướng dẫn cơ quan công an cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lập dự toán kinh phí hàng năm để mua hoặc in Biên lai thu lệ phí theo quy định.

2. Về nội dung ghi trên Giấy nộp tiền vào NSNN:

Về nội dung thông tin ghi trên Giấy nộp tiền vào NSNN đối với khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy theo phản ánh của Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ – Đường sắt, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi Kho Bạc Nhà nước đề nghị nghiên cứu hướng dẫn để tránh gian lận về lệ phí trước bạ.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.