Ưu đãi thuế TNDN từ thu nhập hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản

Công văn số: 5723/TCT-CS
V/v Chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
(Đ/C: 105 Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 366/.BQL-ĐT ngày 18/11/2014 của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4225/.TCT-CS ngày 30/9/2014 trả lời Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên là phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ ngày 01/01/2015, thực hiện quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, thu nhập từ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản được ưu đãi thuế TNDN. Do đó, việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động của Công ty từ năm 2015 trở đi cần căn cứ vào quy định tại Luật số 71/2014/.QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: