Áp dụng hiệp định tránh đánh thuế TNDN hai lần với nhà thầu nước ngoài

Công văn số 4684/TCT-HTQT
V/v thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6580/CT-KT1 ngày 25/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn xử lý hồ sơ áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Công ty liên doanh dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài gòn-SSA (gọi tắt là Công ty SSIT). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty SSIT được nộp hồ sơ áp dụng Hiệp định như hướng dẫn tại công văn số 3867/TCT-HTQT ngày 08/9/2014 của Tổng cục Thuế.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài được miễn, giảm thuế theo HĐ tránh đánh thuế hai lần thì nhà thầu nước ngoài không bị xử phạt nộp chậm tiền thuế đối với số thuế được miễn, giảm theo Hiệp định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: