Hướng dẫn về mức thuế TNDN phải nộp của tiền hoàn thuế bảo vệ môi trường

Công văn số  4424/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang
(Địa chỉ: Toà nhà số 1, đường số 1, khu đô thị Phú Cường,
phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)

 

Trả lời Công văn số 35/CV-TSKG ngày 25/8/2014 của Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang về xác định mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của tiền hoàn thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định về phạm vi điều chỉnh:

“Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu (gọi tắt là người sản xuất hoặc người nhập khẩu) được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp và tiền phạt chậm nộp nếu có (gọi tắt là hoàn lại tiền thuế), không truy nộp thuế nếu đã kê khai nhưng chưa nộp và tiền phạt chậm nộp nếu có (gọi tắt là không truy nộp thuế) từ ngay 01 tháng 01 năm 2012 đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2012 đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa (sau đây gọi là bao bì để đóng gói sản phẩm), bao gồm:

1. Người nhập khẩu bao bì để đóng gói sản phẩm do người nhập khẩu đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

2. Người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì bán trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác (gọi tắt là người mua bao bì) để đóng gói sản phẩm do người mua bao bì sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.”

Tại Khoản 23 Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QHi2 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thu nhập khác:

“23. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật. “

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang được hoàn lại số tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 1/1/2012 đến ngày 14/11/2012 thì nếu khi được hoàn thuế, Công ty điều chỉnh giảm số thuế bảo vệ môi trường đã nộp và bên mua điều chỉnh tăng thu nhập khác thì Công ty không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền thuế bảo vệ môi trường được hoàn theo quyết định của cơ quan thuế. Trường hợp Công ty không hoàn trả lại số tiền thuế bảo vệ môi trường cho bên mua khi được hoàn thuế thì số tiền thuế bảo vệ môi trường được hoàn là khoản thu nhập khác và Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: