Thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với tiền hỗ trợ di dời

Công văn trả lời số 1857/TCT-DNL về việc Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền hỗ trợ di dời của Tổng cục thuế đối với doanh nghiệp như sau:

Tiền hỗ trợ di dời được coi là một khoản thu nhập khác. Các khoản thu nhập khác tại Khoản 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính bao gồm:

“16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác, tiền hỗ trợ di dời doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…”

Căn cứ các điều nên trên:

Trường hợp Công ty thực hiện di dời cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường theo chủ trương:

Di dời của thành phố, đồng thời Công ty thực hiện liên doanh với nhà đầu tư khác thành lập doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí cũ thì khoản tiền hỗ trợ di dời, tiền đền bù do doanh nghiệp bất động sản trả cho Công ty theo thỏa thuận sau khi trừ các chi phí thực tế liên quan đến hoạt động di dời do Công ty trực tiếp chi trả như chi phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc thiết bị ra khỏi cơ sở cũ, giá trị còn lại của TSCĐ và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc di dời (nếu có) được hạch toán vào thu nhập khác và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Công ty không được trừ các khoản chi phí do Công ty chi trả không liên quan trực tiếp đến việc di dời như chi trả chế độ cho người lao động tại cơ sở cũ không chuyển đến cơ sở mới để làm việc, chi phí hoạt động tài chính, chi phí quản lý trong thời gian ngừng sản xuất, không được trừ các khoản chi phí do Công ty con 100% vốn của Công ty chi trả khi xác định thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập nhận được từ khoản tiền hỗ trợ di dời, tiền đền bù nêu trên.

 

Trên đây Hãng Kiểm toán CALICO đã giới thiệu cho các bạn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền di dời. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ tại kiemtoan.club và congtyketoan.vn.

Bài viết cùng chủ đề: