Hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Công văn số: 3722/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

 

 

Trả lời công văn số 532/CT-TTr ngày 12/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế TNDN quy định về các khoản chi được trừ; và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật…”.

Theo nội dung công văn số 532/CT-TTr nêu trên thì Công ty cổ phần Thủy Sản Sóc Trăng bị Bộ Thương Mại Mỹ lựa chọn là bị đơn bắt buộc cho kỳ xem xét hành chính POR8 nên phát sinh khoản chi phí đối với khoản thuế chống bán phá giá.

Căn cứ các nội dung trên, do Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng không gửi kèm công văn số 532/.CT-TTr các tài liệu khác liên quan đến vấn đề này nên Tổng cục Thuế hướng dẫn về nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Thủy Sản Sóc Trăng bị Bộ Thương Mại Mỹ lựa chọn là bị đơn bắt buộc cho kỳ xem xét hành chính POR8 nên phát sinh khoản chi phí đối với khoản thuế chống bán phá giá thì khoản chi này của Công ty Stapimex được coi là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Khoản chi phí đối với khoản thuế chống bán phá giá sẽ được xác định là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu Công ty cung cấp được các chứng từ xác thực khoản chi nêu trên, cụ thể như: (i) tài liệu xác nhận Công ty bị Bộ Thương mại Mỹ lựa chọn là bị đơn bắt buộc cho kỳ xem xét hành chính POR8; (ii) hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng (hay các tài liệu tương tự) xác nhận sự thay đổi trong điều khoản giao hàng của Công ty; (iii) chứng từ xác nhận việc Công ty chuyển khoản cho bên nước ngoài nộp hộ khoản thuế chống bán phá giá; (iv) chứng từ xác nhận về việc bên nước ngoài đã nộp hộ Công ty khoản thuế chống bán phá giá; (v) các hóa đơn, chứng từ có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

Bài viết cùng chủ đề: