Hướng dẫn về thu nhập chịu thuế thuế TNDN đối với doanh thu dịch vụ chứng thư số

Công văn số 4985/TCT-CS
V/v thu nhập chịu thuế TNDN

Kính gửi:

Công ty CP công nghệ thẻ Nacencomm
(Địa chỉ: Tầng 5, Số 2 Chùa Bộc, p. Trung Tự, q. Đống Đa, Hà Nội)

Ngày 06/09/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 45/2014/CV-NCM ngày 05/09/2014 của Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm về việc ghi nhận doanh thu dịch vụ chứng thư số. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc BTC và báo cáo BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định:

“c) Trường hợp DN có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN

  • Được phân bổ cho số năm trả tiền trước
  • Hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Trường hợp DN đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế TNDN  phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp CTCP Công nghệ thẻ Nacencomm

  • Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thư số qua hệ thống đại lý bán hàng,
  • Khách hàng trả tiền dịch vụ trước cho nhiều năm,
  • Chi phí liên quan đến dịch vụ phát sinh trong các năm cung cấp dịch vụ

thì Công ty có thể lựa chọn xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Trường hợp đối với các kỳ tính thuế trước năm 2014, Công ty đã thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ cung cấp dịch vụ chứng thư số theo doanh thu được phân bổ cho số năm trả tiền trước thì không điều chỉnh lại nếu không làm thay đổi số thuế TNDN Công ty phải nộp.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

Bài viết cùng chủ đề: