Chính sách kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Công văn số 3291/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
(Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

 

Trả lời:

– Công văn số 273/DHG-AC ngày 22/5/2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

về việc khai thuế và quyết toán thuế TNCN tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết a.1, Điểm a, Khoản 1, Điều 16 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn khai thuế TNCN:

“a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế TNCN khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.”

Tại Khoản 1, Điều 21 TT92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung Tiết a.3, Điểm a, Khoản 1, Điều 16 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn khai quyết toán thuế TNCN:

“a.3) Tổ chức; cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN; và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền: không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế; hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức; cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Tại Điểm c, Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nơi nộp hồ sơ khai thuế:

“c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – CN nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang là đơn vị trực tiếp trả thu nhập cho người lao động thì Chi nhánh thực hiện khấu trừ, khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trực tiếp trả thu nhập cho người lao động thì Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thực hiện khấu trừ, khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được biết.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club