Thuế TNCN đối với chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong công ty CP

Công văn số 1110/TCT-TNCN

V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong công ty CP

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hưng Phát
(Địa chỉ: KCN Mỹ Tho, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/2014 ngày 25/02/2014 của Công ty CP Hưng Phát về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Công ty Cổ phần Hưng Phát đã được hướng dẫn tại công văn số 18323/BTC-TCT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính giải đáp về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần (bản chụp đính kèm). Đề nghị Công ty Cổ phần Hưng Phát căn cứ vào các quy định pháp luật về thuế TNCN và công văn số 18323/BTC-TCT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty CP Hưng Phát được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: