Hoàn trả tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế đối với thu nhập được miễn thuế

Công văn số 1710/TCT-CS

V/v hoàn trả tiền thuế và tiền phạt cho người nộp thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4028/CT-THNVDT ngày 19/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk:

Về việc hoàn trả tiền thuế và tiền phạt cho người nộp thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thuộc thu nhập được miễn thuế TNCN:

Tại khoản 5, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân quy định:

“5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

5.1. Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

5.2. Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất, bao gồm:

– Nhà ở;

– Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất;

– Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (cây trồng, vật nuôi,…).

…”

Tại khoản 1, Mục. III, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thu nhập được miễn thuế như sau:

“1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa mẹ chồng, cha chồng với con dâu; giữa bố vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau.”

Tại Điểm 6.1, Khoản 6, Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp được hoàn trả khoản thu NSNN như sau:

“Việc hoàn trả các khoản thu NSNN được thực hiện trong các trường hợp: thu không đúng chính sách, chế độ; cơ chế, chính sách thu có thay đổi; người nộp thuế được miễn, giảm, hoàn thuế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các khoản hoàn trả theo quy định của pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế.”

Tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thuế quy định việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bà Hà Thị Bích Vân ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Hà Thị Thảo (bà Vân và bà Thảo là hai chị em ruột) ngày 26/10/2012, hợp đồng đã có xác nhận của cơ quan công chứng thì thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất này thuộc thu nhập được miễn thuế TNCN. Trường hợp bà Hà Thị Bích Vân đã nộp khoản tiền thuế TNCN và tiền phạt theo Quyết định số 309/QĐ-CCT ngày 10/12/2012 của Chi cục thuế huyện Krông Buk thì bà Vân được hoàn trả khoản tiền thuế và tiền phạt đã nộp theo quy định tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra; xác minh mối quan hệ giữa bà Hà Thị Bích Vân và bà Hà Thị Thảo có phải là chị em ruột và căn cứ hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn người nộp thuế theo đúng quy định.

2. Trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thuộc thu nhập chịu thuế TNCN:

Tương tự vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3707/TCT-CS ngày 04/11/2013 trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế TNCN khi hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (gửi kèm công văn số 3707/TCT-CS).

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào trường hợp cụ thể và hướng dẫn tại công văn số 3707/TCT-CS để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: