Chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền thu nhập của cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Công văn số  4215/TCT-TNCN
V/v  Thuế TNCN của ông Eduardo Carlso Domiguez

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 74/CV-HBIVN-HUE ngày 19/8/2014 của công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam – Chi nhánh Huế phản ánh việc giải quyết của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền thuế giả định của ông Eduardo Domiguez, cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam làm việc tại công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam – Chi nhánh Huế. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vướng mắc công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam – Chi nhánh Huế phản ánh đã được hướng dẫn tại công văn số 2267/TCT-TNCN ngày 16/7/2013 của Tổng cục Thuế về việc thuế TNCN tại công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thửa Thiên Huế hướng dẫn công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam – Chi nhánh Huế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Thuế để xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

Bài viết cùng chủ đề: