Khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino

Công văn số 5913/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bà rịa – Vũng tàu
– Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm
(Đ/c xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu)

Tiếp theo công văn số 5053/TCT-TNCN ngày 14/11/2014 của Tổng cục Thuế về việc “Khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 26/11/2014, Quốc hội Khóa 13, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế; trong đó, tại khoản 2, Điều 2 của Luật có quy định:

“Điều 2

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13.

…2. Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 3 như sau:

“c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”

Căn cứ quy định nêu trên và hiệu lực thi hành của Luật số 71/2014/QH13 thì kể từ ngày 01/01/2015, khoản thu nhập từ trúng thưởng casino của cá nhân sẽ không thuộc diện chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà rịa – Vũng tàu phổ biến, hướng dẫn Công ty TNHH Hồ Tràm và các doanh nghiệp kinh doanh casino trên địa bàn thực hiện theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club