Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân làm việc cho chuyên gia, dự án

Công văn số 2625/TCT-TNCN

Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc cho văn phòng dự án JICA

Kính gửi: Văn phòng JICA Việt Nam.
(Địa chỉ: tầng 16, Trung tâm Deaha Business, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 716.2014/JICA.RQ ngày 19/5/2014 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam về:

Việc giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc cho văn phòng dự án JICA.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về việc khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế của các nhân viên Việt Nam làm việc cho chuyên gia, dự án.

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm a.1, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

Trường hợp JICA là tổ chức quốc tế và các cá nhân nhận thu nhập từ các dự án của JICA nếu chưa thực hiện khấu trừ tại nguồn, thì cá nhân khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế quản lý.

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm b1 và điểm b2, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC:

Hồ sơ khai thuế TNCN đối với các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu số 07/KK-TNCN và tự quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

2) Về việc khấu trừ thuế đối với các khoản chi cho cá nhân tham dự hội nghị, hội thảo, khóa học.

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

Trường hợp JICA Việt Nam chi trả tiền cho cá nhân tham gia hội thảo và tham gia giảng dạy tại hội thảo mà tổng mức chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì JICA Việt Nam phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân.

3) Về khoản công tác phí trả cho các nhân viên thời vụ không có hợp đồng lao động như phiên dịch, biên dịch, tư vấn cá nhân,…

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm đ.4, khoản 2, điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

Khoản công tác phí của các nhân viên thời vụ làm việc cho Văn phòng JICA Việt Nam và các văn phòng dự án của JICA không tính vào thu nhập chịu thuế theo mức quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng JICA Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club