Miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất

Công văn số 1078/TCT-TNCN

V/v Miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2708/CT-TNCN ngày 16/9/2013 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản là nhà ở duy nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vướng mắc của Cục Thuế nêu trong công văn, Tổng cục Thuế đã có công văn số 811/TCT-TNCN ngày 13/3/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn về miễn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất (có bản chụp kèm theo).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai nghiên cứu công văn nêu trên để xử lý giải quyết trường hợp cụ thể tại địa phương theo đúng quy định và hướng dẫn tại công văn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club