Xuất hóa đơn GTGT với các hàng hóa dịch vụ thuế suất 0%

Công văn số 464/TCT-CS

V/v Xuất hóa đơn GTGT với các hàng hóa dịch vụ thuế suất 0%

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn
(Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

 

Trả lời công văn số 1206/CQN-KTTV ngày 30/10/2013 của Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn về việc xuất hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 14, Chương III, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc lập hóa đơn.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm d khoản 1, điểm d2 khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính như sau:

“1. Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu…

d) … Các dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm.”

“2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

d.2) Dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% thực hiện tại khu vực cảng và đáp ứng các điều kiện sau:

– Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, người đại lý tàu biển hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài hoặc người đại lý tàu biển;

– Có chứng từ thanh toán dịch vụ quan ngân hàng của tổ chức ở nước ngoài hoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của người đại lý tàu biển cho cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn ký hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển với các đại lý cho các hãng vận tải nước ngoài mà các đại lý cung cấp được hợp đồng đại lý với các hãng vận tải nước ngoài thì Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn lập hóa đơn cho các hãng vận tải nước ngoài đối với các khoản cước tàu, chi phí bốc xếp, vận chuyển, chi phí lưu cont, lưu bãi, chi phí hoa tiêu… mà đại lý thực hiện chi hộ cho các hãng vận tải nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club