Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu

Công văn số 1412/TCT-CS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Sun Tech Vietnam.
(109 Nguyễn Đăng Đạo, P. Đại Phúc, TP. Bắc Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV-ST ngày 11/12/2014 của Công ty TNHH Sun Tech Vietnam về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với

  • hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu;
  • hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan;
  • vận tải quốc tế;
  • hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được:

  • bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;
  • bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
  • hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) 

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan…”;

Theo quy định tại Tiết c Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Sun Tech Vietnam (doanh nghiệp nội địa) ký hợp đồng với Công ty Japan Display (trụ sở tại Hàn Quốc) để cung ứng dịch vụ phân loại linh kiện điện tử cho Công ty Điện tử Sam sung Việt Nam (doanh nghiệp nằm trong khu phi thuế quan).

Dịch vụ phân loại linh kiện điện tử được thực hiện và tiêu dùng trong khu phi thuế quan, các linh kiện điện tử sau khi phân loại được xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài thì dịch vụ phân loại linh kiện điện tử do Công ty TNHH Sun Tech Vietnam cung cấp được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% của dịch vụ xuất khẩu nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng và thanh toán qua ngân hàng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sun Tech Vietnam được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club