Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp

Công văn số 1762/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
– Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
– Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam
(Đ/c: Tầng 9,10 Toà nhà Fideco, 81-85 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM)

Trả lời công văn số 1203/2014/HVL ngày 12/3/2014 của Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam (Công ty Holcim):

Nêu vướng mắc về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến:

– Tại điểm 3 mục I phần B công văn 518/TCT-CS ngày 14/2/2011 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT khi quyết toán thuế TNDN năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoài như sau:

“3. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư cung cấp cho tổ chức, cá nhân bao gồm các hoạt động:

– Thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải;

– Bơm hút, vận chuyển và xử lý phân bùn, bể phốt;

– Thông tắc công trình vệ sinh, hệ thống thoát nước thải;

– Quét dọn nhà vệ sinh công cộng; duy trì vệ sinh tại các nhà vệ sinh lưu động (nhà vệ sinh lắp trên xe ô tô);

– Đặt dụng cụ thu chứa rác thải phục vụ vệ sinh môi trường và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải khác.

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân, như:

– Dịch vụ vệ sinh;

– Lau dọn văn phòng;

– Lau dọn nhà cửa

thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Đối với trường hợp đã thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng với mức thuế suất 10% thì được lập hóa đơn điều chỉnh như sau: Đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ lý do điều chỉnh, đồng thời đơn vị cung cấp dịch vụ lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số thuế GTGT cho dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu… (do dịch vụ thu, dọn, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT). Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh hai bên kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào”.

– Tại khoản 11.a điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“a) Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư cung cấp cho tổ chức, cá nhân bao gồm các hoạt động:

– Thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải;

– Bơm hút, vận chuyển và xử lý phân bùn, bể phốt;

– Thông tắc công trình vệ sinh, hệ thống thoát nước thải; quét dọn nhà vệ sinh công cộng;

– Duy trì vệ sinh tại các nhà vệ sinh lưu động và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải khác”.

– Tại khoản 2 điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư cung cấp cho tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài khu công nghiệp) bao gồm các hoạt động:

– Thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất phế thải;

– Thoát nước, xử lý nước thải; bơm hút, vận chuyển và xử lý phân bùn, bể phốt;

– Thông tắc công trình vệ sinh, hệ thống thoát nước thải; quét dọn nhà vệ sinh công cộng;

– Duy trì vệ sinh tại các nhà vệ sinh lưu động và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải khác”.

– Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 12 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế quy định:

“…

a. Số thuế GTGT đầu ra…

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ:

– Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hóa đơn;

– Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

b. Thuế GTGT đầu vào…

Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ:

– Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT;

– Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán;

– Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn”.

– Căn cứ điều 4 và điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trước ngày 1/1/2014, về nguyên tắc thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thu gom, tiếp nhận và xử lý chất thải công nghiệp thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 518/TCT-CS ngày 14/2/2011 của Tổng cục Thuế, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

Theo trình bày của Công ty Holcim thì Công ty Holcim đã thực hiện lập hóa đơn theo thuế suất thuế GTGT 10% đối với dịch vụ thu gom, tiếp nhận và xử lý chất thải công nghiệp theo hướng dẫn tại công văn số 258/CT-TTHT ngày 21/3/2013 của Cục Thuế Kiên Giang, nếu cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty Holcim xác nhận Công ty Holcim đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì khách hàng của Công ty Holcim được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn theo quy định.

Từ ngày 1/1/2014, đối với dịch vụ thu gom, tiếp nhận và xử lý chất thải công nghiệp áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế và Công ty được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club