Thuế GTGT đối với mặt hàng thú nhồi bông theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Công văn số 12898/BTC-TCT
V/v thuế GTGT đối với mặt hàng thú nhồi bông

Kính gửi:

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

BTC nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng thú nhồi bông. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 14 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC về thuế GTGT hướng dẫn:

“Đồ chơi cho trẻ em…” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ:

– Ý kiến tham gia của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH và CN) tại công văn số 1521/TĐC-HCHQ ngày 14/8/2014,

– Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4682/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/8/2014,

– Ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 7959/BCT-TC ngày 19/8/2014 và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 2578/BVHTTDL-KHTC ngày 15/8/2014;

Căn cứ hướng dẫn trên, mặt hàng thú nhồi bông là:

– Đồ chơi trẻ em áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (đối với mặt hàng thú nhồi bông sản xuất trong nước),

– Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (đối với thú nhồi bông nhập khẩu) và gắn dấu hợp quy (CR).

Trường hợp trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện khác với hướng dẫn nêu trên thì:

– Không thực hiện điều chỉnh lại,

– Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế theo quy định.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục thuế, Cục Hải quan được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club