Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Công văn số: 5820/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Extrans Việt Nam.
(P. 1105 Tầng 11, Tòa nhà Viglacera, Đại lộ Thăng Long, HN)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/2014/CV ngày 26/11/2014 của Công ty TNHH Extrans Việt Nam hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề có liên quan, Bộ Tài chính đã có công văn số 10066/BTC-CST ngày 23/7/2014 trả lời Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển của doanh nghiệp cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có công văn số 3118/TCT-CS ngày 8/8/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Nam và công văn số 4488/TCT-CS ngày 14/10/2014 trả lời Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về thuế suất thuế GTGT đối với các dịch vụ cung ứng cho các tổ chức nước ngoài và các tổ chức trong khu phi thuế quan (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Extrans Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club