Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT của hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Công văn số 4429/TCT-CS V/v chính sách thuế

 

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
– Đoàn Nghệ thuật múa rối nước Dân tộc.
(Địa chỉ: 362 Xô Viết Nghệ Tĩnh F25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CVMR/2014 ngày 20/08/2014 của Đoàn Nghệ thuật múa rối nước Dân tộc, mã số thuế 3500864123 về thuế suất thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2.13 điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau:

“2.13. Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.

…b) Hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc, kịch, xiếc; hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác và dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật của các nhà hát hoặc đoàn tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc, kịch, xiếc có giấy phép hoạt động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp…”

Tại khoản 13b Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 5%, như sau:

“13. Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.

…b) Hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc, kịch, xiếc; hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác và dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật của các nhà hát hoặc đoàn tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc, kịch, xiếc có giấy phép hoạt động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp…”

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Đoàn Nghệ thuật múa rối nước dân tộc liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Đoàn Nghệ thuật múa rối nước dân tộc được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.