Hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu

Công văn số: 4278/TCT-CS
V/v thuế GTGT

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hella Việt Nam.

(Lầu 10, tòa nhà Golden, số 06 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

Trả lời công văn số 02/2014/Hella ngày 02/06/2014 của Công ty TNHH Hella Việt Nam về thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/.TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/.TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Hella Việt Nam cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về Công nghệ thông tin cho Công ty TNHH Hella Shanghai Eletronic có trụ sở tại Trung Quốc và Công ty Hella KgaA Hueck & Co. có trụ sở tại Đức, các dịch vụ này được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam thì xác định là dịch vụ xuất khẩu và được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hella Việt Nam biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.