Hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng là xác mì

Công văn số  2913/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT.

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Phát Quỳnh
(Địa chỉ: 15 Tổ 1, An Bình, Hòa Bình, Chợ Mới, tỉnh An Giang)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/CV.2014 ngày 26/05/2014 của Công ty TNHH MTV Phát Quỳnh (Công ty) về việc thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng là xác mì. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5%.

Công ty có mô tả về quy trình sản xuất ra mặt hàng xác mì như sau:

Căn cứ quy định trên và theo như quy trình mô tả của Công ty nêu trên, xác mì dùng để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm đã qua chế biến trong khâu kinh doanh thương mại chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết .

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club