Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ môi giới cung ứng cho tổ chức nước ngoài

Công văn số 4735/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT

Kính gửi:

Công ty TNHH Northman.
(Tầng 3, Tòa nhà Habourview, 4 Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/14/CV-NM ngày 07/8/2014 của Công ty TNHH Northman hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ môi giới cung ứng cho tổ chức nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với

 • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;
 • Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan;
 • Vận tải quốc tế;
 • Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu,
 • Trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được

 • Bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;
 • Bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) …

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ

 • Cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;
 • Cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan…”;

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì:

“3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

– Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài;

– Chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài;

-Dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;

-Cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan);

-Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác;

-Hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

…;

– Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;

+ Dịch vụ thanh toán qua mạng;

+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Northman ký hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới với khách hàng nước ngoài để nhà cung cấp Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm từ vôi cho khách hàng nước ngoài và thực hiện hỗ trợ cho khách hàng nước ngoài các hoạt động liên quan đến hàng xuất khẩu như

 • Kiểm tra sản phẩm xuất khẩu,
 • Hỗ trợ các hoạt động trong quá trình vận chuyển, giao nhận

Doanh thu từ các hoạt động này của Công ty TNHH Northman chỉ phát sinh sau khi hàng hóa đã được xuất khẩu và được tính toán trên cơ sở lượng hàng xuất khẩu thành công thì các dịch vụ này được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng, hóa đơn và thanh toán qua ngân hàng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Northman được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club