Hướng dẫn mức thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng D-Glucosamine

Công văn số 4005/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Công ty TNHH Phương Duy
(địa chỉ: Lô 2-18C, KCN Trà Nóc II, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/2018/PD ngày 05/07/2018 của Công ty TNHH Phương Duy đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng D-Glucosamine. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 1 TT số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT về thuế suất 5%;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về thuế suất 10%;

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, trường hợp xác định mặt hàng D-Glucosamine là:

– Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc

– Có đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Y tế

thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5% như quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp xác định mặt hàng D-Glucosamine là:

– Thực phẩm chức năng

– Có đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Y tế

thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10% như quy định tại Điều 11 TT số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Phương Duy được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club