Giảm thuế suất thuế GTGT cho “Kinh doanh khách sạn; dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói”

Công văn số: 1577/TCT-CS V/v giảm thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
– Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Sự kiện Phương Đông. (địa chỉ: 69/01 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa)

 

Trả lời công văn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch và Sự kiện Phương Đông về việc giảm thuế suất thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Kinh doanh khách sạn; dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói” được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/2/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Tại điểm 3 công văn số 1811/BTC-TCT ngày 18/2/2009 của Bộ Tài chính về giảm thuế đối với khách sạn hướng dẫn:

“Tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC: “Kinh doanh khách sạn; dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói” được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/2/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Kinh doanh khách sạn thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT bao gồm các dịch vụ chịu thuế GTGT do khách sạn từ hạng 1 đến 5 sao (gồm khách sạn được xây dựng thành khối; khách sạn nổi; khách sạn thương mại; khách sạn nghỉ dưỡng (resort)); kể cả nhà khách; nhà nghỉ; nhà trọ cung cấp cho khách du lịch, khách trọ; trừ các dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; cho thuê văn phòng; cửa hàng; trung tâm thương mại của các khách sạn”.

Căn cứ hướng dẫn trên, ngày 8/11/2013, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 5254/CT-THNVDT trả lời Chi cục Thuế thành phố Nha Trang về trường hợp của Công ty là phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch và Sự kiện Phương Đông biết và đề nghị liên hệ với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn cụ thể.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club