Phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư

Công văn số 1656/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương.
(Địa chỉ: 315 Đường số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9/ĐD-CS ngày 01/04/2014 của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương vướng mắc:

Về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại:

– Điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định:

“b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ”.

Theo trình bày tại công văn, Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương kinh doanh trong lĩnh vực Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận dự kiến trong tháng 4 năm 2014 Công ty góp vốn với 2 cá nhân thành lập một pháp nhân mới cũng kinh doanh trong lĩnh vực trên thì chưa đủ thông tin để Tổng cục Thuế có căn cứ trả lời Công ty.

Khi doanh nghiệp mới do Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương góp vốn được thành lập (doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh) đề nghị doanh nghiệp mới được thành lập liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể đối với phương pháp tính thuế GTGT áp dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: