Hướng dẫn vướng mắc về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

Công văn số 3586/TCT-CS
V/v Phương pháp tính thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 11 Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng như sau:

“1. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng”.

Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

“1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, trừ các hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này.

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2014 Doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thực hiện nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng không phân biệt hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý xuất khẩu hay nội địa.

Trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động gia công chế tác vàng, bạc, đá quý để xuất khẩu thì vẫn thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm trang sức chủ yếu từ đồng thau và đá nhân tạo, đề nghị đơn vị có văn bản gửi cơ quan quản lý chuyên ngành để xác định sản phẩm của đơn vị có được coi là sản phẩm vàng, bạc, đá quý hay không để áp dụng chính sách thuế phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết..

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: