Hướng dẫn thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài giao nhận hàng tại VN

Công văn số: 5661/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Trả lời CV số 1863/CT-THDT ngày 21/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc chính sách thuế GTGT đối với Nhà thầu China Communications Construction Company LTD (gọi tắt là Nhà thầu CCCC).Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 6, Mục I, Chương II TT số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2014 của BTC quy định:

“2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức:

  • Điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam;
  • Hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa

thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp hợp đồng không tách riêng được

  • Giá trị hàng hóa
  • Giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí)

thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng…”

Căn cứ quy định nêu trên TCT nhất trí với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT đối với Nhà thầu CCCC tại CV s 1863/CT-THDT nêu trên, cụ thể:

– Nếu hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị nhập khu và giá trị dịch vụ đi kèm, thì thuế GTGT được tính trên giá trị dịch vụ theo thuế suất quy định, không tính trên giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu.

– Nếu hợp đồng không tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu và giá trị dịch vụ đi kèm thì thuế GTGT đầu ra được tính chung cho cả hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

 

Bài viết cùng chủ đề: