Hướng dẫn áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp

Công văn số 3003/TCT-CS

 V/v áp dụng phương pháp tính thuế

Kính gửi:

– Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Tấn Phát;
(Số nhà 14/7, ngõ Giếng, phố Đông Các, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN)
– Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 06/CV/TP/2014 ngày 15/06/2014 của Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Tấn Phát hỏi về:

Việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định áp dụng phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.”

Theo trình bày tại công văn:

Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Tấn Phát thành lập từ tháng 5/2012, Công ty đã áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ khi thành lập đến tháng 12/2013, nếu xác định thực tế từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2013 Công ty có doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT trên 1 tỷ đồng thì năm 2014 Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Tấn phát tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Tấn Phát được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: