Kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động bán tài sản gắn liền với đất ở tỉnh khác nơi đặt trụ sở chính

Công văn số 2818/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động bán tài sản gắn liền với đất ở tỉnh khác nơi đặt trụ sở chính

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xăng dầu Quốc tế Việt Nam

Trả lời công văn số 578/CV-INTERPETRO ngày 25/3/2014 của CTCP Xăng dầu Quốc tế Việt Nam về:

Địa điểm kê khai thuế trong trường hợp nhượng bán tài sản tại tỉnh khác với nơi đặt trụ sở chính; TCT có ý kiến như sau:

CTCP Xăng dầu Quốc tế Việt Nam có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Công ty đặt Chi nhánh tại tỉnh Bình Thuận là Cửa hàng xăng dầu 19/4 tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. (Chi nhánh đã có Thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 31/8/2013 đến 31/8/2014).

Ngày 15/4/2013, CTCP Xăng dầu Quốc tế Việt Nam ký Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất đã bán toàn bộ tài sản gắn liền với đất là Cửa hàng xăng dầu 19/4 nêu trên cho Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.

Điều 10.1.c Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BTC hướng dẫn:

“Trường hợp người nộp thuế có:

– Đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi NNT có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc”.

Như vậy, Chi nhánh của CTCP Xăng dầu Quốc tế Việt Nam phải:

– Đăng ký thuế GTGT;

– Khai thuế GTGT

tại Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với hoạt động bán toàn bộ tài sản gắn liền với đất là Cửa hàng xăng dầu 19/4 tại tỉnh Bình thuận thì CTCP Xăng dầu Quốc tế Việt Nam phải kê khai; nộp thuế GTGT với Cục Thuế tỉnh Bình Thuận theo quy định.

Điều 11.5.a Thông tư số 28/2011/TT-BTC của BTC nêu trên hướng dẫn:

“Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh; thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh; thành phố khác thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tại:

– Cục Thuế; hoặc

– Chi cục Thuế

do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quy định”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với hoạt động bán toàn bộ tài sản gắn liền với đất là Cửa hàng xăng dầu 19/4 tại tỉnh Bình Thuận thì CTCP Xăng dầu Quốc tế Việt Nam phải kê khai, nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp với Cục Thuế tỉnh Bình Thuận theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Xăng dầu Quốc tế Việt Nam biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club