Thuế GTGT đối với số tiền thu được từ việc khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý

Công văn số 3255/TCT-DNL

 Thuế GTGT đối với số tiền thu được từ việc khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn-Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 372/NHNo-TD ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Phú Thọ về việc Thuế GTGT đối với số tiền thu được từ việc khai thác tài sản đảm bảo trong thời gian chờ xử lý. Vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 64 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm quy định:

“1. Trong thời gian chờ xử lý tài sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm được khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm hoặc cho phép bên bảo đảm hoặc ủy quyền cho người thứ ba khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm theo đúng tính năng và công dụng của tài sản. Việc cho phép hoặc ủy quyền khai thác, phương thức khai thác và việc xử lý hoa lợi, lợi tức thu được phải được lập thành văn bản.”

Tại điểm a, mục 8, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định 2009/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

– Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay.

Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản. Bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật thì các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định.

Ví dụ 3: Tháng 3/2014 Công ty TNHH A là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp dây chuyền, máy móc thiết bị để vay vốn tại Ngân hàng B, thời gian vay là 1 năm (hạn trả nợ là ngày 31/3/2015). Đến ngày 31/3/2015, Công ty TNHH A không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho Ngân hàng B thì khi bàn giao tài sản, Công ty TNHH A thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về việc xử lý tài sản bảo đảm. Ngân hàng B bán tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ thì tài sản bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

Theo quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định bán tài sản đảm bảo vay (dây chuyền, máy móc thiết bị) để thu hồi nợ thì tài sản bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, hoạt động mà Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ thực hiện ủy quyền cho bên thứ 3 là các doanh nghiệp trong nước quản lý, khai thác tài sản. Đảm bảo trong thời gian chờ phát mại với mục đích thu hồi nợ gốc là hoạt động mới phát sinh chưa được hướng dẫn rõ. Do đó, để kịp thời xử lý vướng mắc đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ hướng dẫn đơn vị. Nếu trong quá trình khai thác tài sản đảm bảo, phát sinh doanh thu vượt quá mức thu hồi nợ gốc thì phần vượt của thu hồi nợ gốc phải kê khai, nộp Thuế GTGT theo quy định. Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp các trường hợp tương tự báo cáo Bộ hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công.

? Mọi chi tiết xin liên hệ:
® Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia
? Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

? VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
? Hotline: 024.7300.9007
✉ Email: [email protected]
? Website: kiemtoan.club ? www.congtyketoan.vn