Đối tượng không chịu thuế GTGT với các sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên khoáng sản

Công văn số 1259/TCT-CS

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Kính gửi:

-Cục Thuế tỉnh Lào Cai
– Công ty TNHH Thủy Linh

(Đ/c: Số nhà 406 đường An Dương Vương, Tổ 52, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Tổng cục Thuế nhận được:

Công văn số 28/CV-CT ngày 30/1/2018 của Công ty TNHH Thủy Linh về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT

Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Các Khoản 1, 9 và 23 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên; khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên; khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.”

Tại điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định như sau:

“Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế; được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

b) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa; dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng…”

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018, sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016) về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH Thủy Linh xuất khẩu sản phẩm quặng Quý Xa (quặng sắt Limonite) là tài nguyên; khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Công ty TNHH Thủy Linh không được kê khai khấu trừ; hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa; dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa; dịch vụ không chịu thuế GTGT.

Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã có công văn số 242/CT-TTHT ngày 22/01/2018 trả lời Công ty là phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH Thủy Linh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club