Hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với xe ôtô bị tai nạn

Công văn số: 4246/TCT-CS
V/v thuế GTGT

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
– Công ty cổ phần dịch vụ thương mại XNK Minh Diệp.
(Đ/c: Số 2, tổ 7, khu 2, P. Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/2014-MD ngày 20/8/2014 của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại XNK Minh Diệp về việc khấu trừ thuế GTGT đối với xe ôtô bị tai nạn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 5, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng:

“2. Các khoản thu về bồi thường; tiền thưởng; tiền hỗ trợ nhận được; tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác; trừ khoản lãi cho vay do doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận được.

….

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ thì cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.”

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.

Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển; bơm rót như xăng, dầu… thì được kê khai; khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định, số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế.”

Căn cứ công văn số 1148/BVQN/2013 của Công ty Bảo Việt Quảng Ninh gửi Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt (có bản photocopy đính kèm) v/v giải quyết bồi thường vật chất xe ôtô 14 A-057.94 có thông báo số tiền bồi thường là 621.871.400 đồng chưa bao gồm VAT trừ phần khấu hao là 21.621.400 đ số tiền bồi thường Công ty cổ phần dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Minh Diệp còn được nhận là 600.250.000d

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Minh Diệp nhận tiền bồi thường do xe ôtô bị tai nạn từ Công ty Bảo hiểm chi trả nếu tiền bồi thường chưa bao gồm thuế GTGT đầu vào thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của ôtô bị tai nạn là TSCĐ sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế và Công ty được biết .

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.