Hướng dẫn về nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Công văn số 2384/TCT-CS

Thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hải Phòng
– Công ty Cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Hoàng Gia
(Địa chỉ: 102 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2412/CV-HG ngày 24/12/2013 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Hoàng Gia về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Hoàng Gia mua chiếc ô tô của ông Lê Hồng Quang là nhân viên đại sứ quán của Slovakia tại Việt Nam làm hàng hóa và bán lại cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lộc (Mã số thuế: 0200767483, địa chỉ: Phố mới Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lộc đã thanh toán một phần tiền mua xe qua ngân hàng).

Công ty Cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Hoàng Gia thanh toán bằng tiền mặt đối với số tiền mua ô tô từ ông Lê Hồng Quang (số tiền thanh toán là 760.222.000 đồng), nếu Công ty Cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Hoàng Gia đã nộp đầy đủ số tiền thuế GTGT tại khâu nhập khẩu theo Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước số 0069830 ngày 26/07/20113 thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng xem xét thực tế phát sinh cụ thể tại địa bàn để chấp nhận việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Hoàng Gia.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Hoàng Gia biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn xử lý phù hợp quy định và thực tế phát sinh

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club