Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư

Công văn số: 325/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 2255/CT-TTHT ngày 14/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về chính sách thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 và điểm b khoản 4 Điều 14 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Điều 14. Nguyên tắc khu trừ thuế GTGT đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn tht.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào gồm:

  • Thiên tai hỏa hon,
  • Các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường,
  • Hàng hóa mt phẩm cht, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy.

Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tn thất không được bồi thường để khu trừ thuế.

4. Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư thực hiện đầu tư theo nhiều giai đoạn, bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập, có phương án sản xuất, kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung và sử dụng sản phẩm thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT nhưng trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản có cung cấp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ được khu trừ toàn bộ.

  • CSKD phải hạch toán riêng s thuế GTGT đầu vào không sử dụng cho đầu tư TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT để kê khai khu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh s chịu thuế GTGT so với tổng doanh s hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Đối với CSKD có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất, chế biến và có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

  • Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, doanh nghiệp đã kê khai, khu trừ, hoàn thuế nhưng sau đó xác định không đủ điều kiện, khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khu trừ, hoàn thuế.
  • Trường hợp DN không thực hiện điều chỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra CQ thuế phát hiện thì sẽ thực hiện: truy thu, truy hoàn và xử phạt. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở có bán hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì s thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính khu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh s của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

…”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định trên và tình hình thực tế tại dự án đầu tư trồng vườn cây cao su tại huyện Ea H’leo của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk để xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.