Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với dự án đang trong giai đoạn đầu tư

Công văn s29/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Trả lời công văn số 3015/CT-THNVDT ngày 24/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư như sau:

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh:

– Đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố;

–  Đang trong giai đoạn đầu tư

thì cơ sở kinh doanh thực hiện:

– Kê khai riêng đối với dự án đầu tư;

– Kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

…”

Căn cứ quy định về chính sách thuế GTGT trên:

Trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Grand được thuê đất tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để:

– Thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến hàng nông, lâm sản, thực phẩm xuất khẩu và trung tâm thương mại dịch vụ (nay là dự án Khu dịch vụ thương mại và chế biến nông, lâm sản);

– Làm đường vận chuyển dùng chung

Sau khi thi công xong công trình Công ty có trách nhiệm bàn giao lại diện tích đất và công trình cho UBND xã Thanh Hà để quản lý và đưa vào sử dụng chung;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tại văn bản số 1197/SKHĐT-HTĐT ngày 24/08/2018 về việc công trình đường vận chuyển dùng chung là một hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ và chế biến nông, lâm sản của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Grand thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý theo quan điểm 2 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại công văn số 3015/CT-THNVDT ngày 24/08/2018.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club