Hướng dẫn các trường hợp khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn đầu vào có giá trị trên 20 trd

Công văn số 3268/TCT-KK

V/v khấu trừ thuế GTGT

 

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh điện Đức Thượng 1
(Đ/c: thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04 CVCT-2014 ngày 12/6/2014 của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh điện Đức Thượng 1 về việc khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 2, Điều 12, Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“a) Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;… ”

– Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp HTX DV NN Sơn Đồng, HTX NN Lai Xá, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh điện Đức Thượng 1, Công ty TNHH Nghĩa Xuân mua điện của các Công ty điện cấp huyện quản lý (Công ty điện lực Hoài Đức và Công ty điện lực Đan Phượng) và bán lại cho người tiêu dùng theo đúng giá của Nhà nước quy định, hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, khi thanh toán tiền điện cho các Công ty điện cấp huyện quản lý, các đơn vị nêu trên thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt là không đảm bảo điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Để giải quyết khó khăn cho các đơn vị, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế Thành phố Hà Nội kiểm tra, xác minh doanh thu mua – bán điện giữa các đơn vị nêu trên với các Công ty bán điện. Nếu phát sinh thực tế theo các hóa đơn đã kê khai và có xác nhận của bên bán về số tiền các đơn vị thanh toán phù hợp với các hóa đơn bán ra theo Hợp đồng mua bán điện, thì các đơn vị nêu trên được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Từ ngày 1/10/2014, yêu cầu các đơn vị mở tài khoản ngân hàng và thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho các đơn vị bán điện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh điện Đức Thượng 1 được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club