Hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Công văn số 2372/TCT-KK

V/v kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Kính gửi: Công ty cổ phần Traenco
(Đ/c: Số 46 Võ Thị Sáu, P.Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 663/TCKT của Công ty cổ phần Traenco

Về việc kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đối với nhà thầu chính, nhà thầu phụ

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại:

– Điểm 1.4 và Điểm 6.1 Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BTC;

– Điểm e, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC

quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động:

– Kinh doanh xây dựng;

– Lắp đặt bán hàng vãng lai

mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.

… Người nộp thuế:

– Kinh doanh xây dựng, lắp đặt;

– Bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế GTGT với Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng. ”

Căn cứ vào các quy định nêu trên:

Theo nội dung công văn số 663/TCKT ngày 22/8/2013 của Công ty cổ phần Traenco và Hợp đồng xây dựng số 26/HĐ-XD ngày 8/7/2010 giữa Công ty cổ phần Traenco và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8, trường hợp Công ty cổ phần Traenco là nhà thầu phụ tham gia thi công công trình QL3 mới Hà Nội – Thái Nguyên thì Công ty cổ phần Traenco phải kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh với Chi cục Thuế Sông Công theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên doanh thu chưa có thuế GTGT mà Công ty được nhà thầu chính thanh toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Traenco biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club