Hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế của chi nhánh

Công văn số 1081/TCT-KK

V/v kê khai, nộp thuế GTGT của Chi nhánh

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 5443/CT-KTr1 ngày 29/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về kê khai, nộp thuế của Chi nhánh Công ty cổ phần thế giới di động tại Thừa Thiên Huế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 (c) Điều 10 TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

Điểm 3 (a) Điều 10 TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC hướng dẫn về khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

“a) Người nộp thuế tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế bao gồm: cơ sở kinh doanh và các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ trừ trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng quy định tại khoản 4 Điều này”.

Căn cứ các hướng dẫn trên:

trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần thế giới di động tại Thừa Thiên Huế đăng ký kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 18/7/2011 theo Giấy chứng nhận ĐKKD hoạt động chi nhánh số 0303217354-098 do Phòng ĐKKD thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp, Chi nhánh thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì Chi nhánh thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 01/01/2014, đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động thực hiện đúng theo các quy định pháp luật về thuế được hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club