Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý

Công văn số: 5688/TCT-CS
V/v kê khai thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 44148/CT-HTr ngày 10/09/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT của Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ viễn thông Thăng Long. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 03 Chuẩn mực số 14 ban hành và công bố theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn:

“Chiết khấu thương mại là khoản DN bán hàng giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.”

Tại điểm 8.1 Mục II Phần B TT số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của BTC hướng dẫn khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý:

“- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải khai thuế đối với:

 • Doanh thu bán hàng đại lý
 • Doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

– Người nộp thuế là đại lý thu mua theo các hình thức phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa thu mua đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng.

– Người nộp thuế là đại lý bán vé của dịch vụ

 • Bưu điện,
 • Xổ số,
 • Máy bay,
 • Ô tô,
 • Tàu hỏa,
 • Tàu thủy
 • Bán bảo hiểm

theo đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải khai thuế GTGT đối với:

 • Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý
 • Doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

– Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT thì không phải khai thuế GTGT đối với:

 • Doanh thu hàng hóa, dịch vụ đó
 • Doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.”

Tại điểm a Khoản 8 Điều 10 TT số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BTC; hướng dẫn khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý như sau:

“- Người nộp thuế là đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ:

 • Bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy;
 • Đại lý vận tải quốc tế;
 • Đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%;
 • Đại lý bán bảo hiểm

thì không phải khai thuế GTGT đối với

 • Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý
 • Doanh thu hoa hồng được hưởng.”

Tại điểm a Khoản 8 Điều 11 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC; hướng dẫn khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý:

“- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Hóa đơn đầu ra, đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán đại lý và hàng hóa thu mua đại lý được khai trên bảng kê:

 • Mẫu số 01-1/GTGT
 • Mẫu số 01-2/GTGT

Số liệu tổng hợp về hàng hóa, dịch vụ bán đại lý, hàng hóa thu mua đại lý trên hai bảng kê này không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế GTGT.”

Ngày 20/11/2012 TCT có CV số 4133/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc kê khai thuế GTGT đối với hoạt động

 • Đại lý bán sim
 • Thẻ cào điện thoại di động

của Công ty TNHH MTV Thủy Hương (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục thuế thành phố HN kiểm tra từ

 • Thực tế phương thức mua bán của Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ viễn thông Thăng Long (mua đứt bán đoạn hay đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng),
 • Thực tế kê khai thuế của Công ty để xem xét, xử lý theo quy định và thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club