Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hàng hóa cung cấp ở ngoài Việt Nam

Công văn số 1657/TCT-CS

V/v kê khai thuế đối với hàng hóa cung cấp ở ngoài Việt Nam

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Trả lời vướng mắc của bạn đọc Thanh Mai ([email protected]) do Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính chuyển đến:

Về việc kê khai thuế đối với hàng hóa cung cấp ở ngoài Việt Nam

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Hàng hóa, dịch vụ được người nộp thuế tại Việt Nam cung cấp ở ngoài Việt Nam, trừ hoạt động vận tải quốc tế mà chặng vận chuyển có điểm đi và điểm đến ở nước ngoài;

Ví dụ 6: Công ty A và Công ty B (là các doanh nghiệp Việt Nam) ký hợp đồng mua bán dầu nhờn. Công ty A mua dầu nhờn của các công ty ở Sin-ga-po, sau đó bán cho Công ty B tại cảng biển Sin-ga-po thì Công ty A không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với doanh thu bán dầu nhờn trên.”

Từ ngày 01/1/2014 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Đề nghị đơn vị của bạn đọc cung cấp toàn bộ hồ sơ, chứng từ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club